Art+Culture, Politic

Nisje spektakolare e vitit të Skenderbeut

Është e papranueshme që muslimanët të shohin përpara statujës së Skënderbeut në sheshin Skënderbej. Është e papranueshme që muslimanët të tregojnë përpara Skënderbeut shpinën ku statuja e tij është e mbuluar nga një ekran qesharake. Skënderbeu luftoi dhe i dëboi ata nga Ballkani dhe për të parë sot ata duke treguar mosrespektimin e tyre ndaj […]

Read more
Art+Culture, Politic

A spectacular beginning of Skanderbeg year

It is unacceptable to see Muslims in front of the Skanderbeg statue on the Skanderbeg square. It is unacceptable that Muslims show in front of Skanderbeg their back where his statue is covered by a ridiculous screen. Skanderbeg fought and drove them out of the Balkans and to see today them showing their disrespect to […]

Read more